Всички приложения като проследяване на оралното развитие и развитието на зъбите, лечение на кариеси на млечни зъби, както и фиксатори, които трябва да се прилагат поради ранна загуба на зъби, са в полето на интерес на педодонтията. Педодонтията включва диагностика и лечение на пациенти на възраст 0-15 години, както и превантивни приложения.От голямо значение е при необходимост да се консултирате с лекари с опит в областта на детската дентална медицина, за да не се увреди психологията на децата и те да получат дентално лечение в здравословни условия.

Лечения

Ние внасяме нова синергия в областта на денталната медицина, като интегрираме нашия професионален опит и бъдеща визия с нашата сервизна енергия.