Това е метод на лечение, който осигурява правилен вид на зъбите с брекетите и телчетата, които ги държат върху зъбите с неравности и изкривявания по различни причини.

Прилагат се ортодонтски апликации за привеждане в правилна форма на раздалечените и изкривени зъби, нарушения на захапката, счупени и припокриващи се зъби. Ортодонтското лечение се прилага при нашите пациенти от всички възрасти; Прилага се в нашата клиника като лечебен метод, който допринася за придаване на правилна и естетична форма на зъбите.

Лечения

Ние внасяме нова синергия в областта на денталната медицина, като интегрираме нашия професионален опит и бъдеща визия с нашата сервизна енергия.