Лечението с импланти е винтове, изработени от титан, които се поставят вътре в челюстната кост, за да се допълнят липсващите зъби. Има за цел да осигури визуална цялост чрез поставяне на зъбна протеза върху тези винтове. Имплантът действа като зъбен корен и е най-близкото приложение до вашите естествени зъби, така че можете лесно да ядете, говорите и да се смеете.

Лечението с импланти се прилага при лица, които са завършили развитието на брадичката и лицето си. Преди лечението рентгеново се установява дали челюстта и костната структура са подходящи за имплантиране.

Лечения

Ние внасяме нова синергия в областта на денталната медицина, като интегрираме нашия професионален опит и бъдеща визия с нашата сервизна енергия.