Зъбните протези могат да се използват за заместване на един или повече изгубени зъби, както и всички зъби. Зъбната протеза, която се произвежда в съответствие с личните нужди на пациента, трябва да се адаптира към устата на човека, да изглежда естествено и естетично и да има характеристиката на лесна употреба. В допълнение, при приложенията на зъбните протези защитата на съществуващите зъби в устата на пациента е на преден план. Целта е да се постигне най-близък външен вид до естествената зъбна форма чрез изработка на зъбната протеза в най-подходящите тонове за цвета на костта на човека. Основната цел на поставянето на зъбни протези е да се възвърне загубената дъвкателна функция на човека. По този начин човек възвръща ефективността на дъвченето и подобрява качеството на живот. В допълнение към всичко това се елиминират и психологическите ефекти от счупени, обезцветени или деформирани зъби.

Лечения

Ние внасяме нова синергия в областта на денталната медицина, като интегрираме нашия професионален опит и бъдеща визия с нашата сервизна енергия.