Клинична естетика

Ебру Алтас

Зъболекар

Зъболекарят Ебру Алташ, която започва образованието си във Факултета по дентална медицина на университета Bolu Abant İzzet Baysal през 2013 г., успешно завършва факултета през 2018 г. и започва професионалния си живот в частна клиника за орално и дентално здраве в Çerkezköy през 2019 г.

Dt. Алташ продължава професионалната си кариера в нашата клиника от юни 2022 г.