Estetik diş hekimliği uygulamaları ile hastalarımızın kişisel beklentileri doğrultusunda dişlerde renk ve form bütünlüğü sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda pek çok alternatif yöntem bulunmakta olup, en önemli uygulamalardan biri gülüş estetiğidir.

Gülüş estetiği kişisel istek ve beklentilerin göz önüne alınarak fonksiyon, estetik ve doğallığın birleştirildiği en güzel gülüşü planlamaktır. Genellikle uygulamaları beyazlatma (bleaching), porselen laminalar, implant uygulamaları veya diş eti seviyelendirme (gingivoplasti) gibi bir veya birkaç uygulamanın senkronlu şekilde gerçekleştirilmesi ile elde edilir. Gülüş estetiğinde hastanın yüz formu ve şekli, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, dudakları, dudak kenarlarının durumu, dişlerin rengi, dizilimi ve diş eti yapısı gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Bazı durumlarda estetik kapsamı tüm tedavileri içerebildiği gibi, bazı durumlarda ise biri ya da birkaçı ile Gülüş Estetiği istenilen seviyeye getirilebilmektedir.

Tedaviler

Mesleki tecrübe ve gelecek vizyonumuzu, hizmet enerjimiz ile bütünleştirerek diş hekimliği sahasına yeni bir sinerji kazandırıyoruz.